LP/2016/890 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 21 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
vlastný-materiál.rtf 240 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa---Osobitná-časť.rtf 121 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Doložka-vplyvov.rtf 167 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa---Všeobecná-časť.rtf 58 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 67 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať