LP/2016/785 Zákon o veterinárnych prípravkoch a veterinárnych technických pomôckach

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 45 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 18 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie LRV SR.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 18 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 23 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Analyza-vplyvov-na-podnikatelske-prostredie.docx 26 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza-sociálnych-vplyvov.docx 28 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 54 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 21 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 22 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať