LP/2016/733 Zákon z ... 2016 o štátnom rozpočte na rok 2017 a Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 22 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
predkladacia_zak.rtf 53 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
vlastnymat_zak.rtf 128 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
priloha_1_zak.pdf 61 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
priloha_2_zak.pdf 46 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
priloha_3_zak.pdf 52 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
priloha_4_zak.pdf 241 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
priloha_5_zak.xls 47 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
priloha_6_zak.xls 38 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
dovodova_vseobecna.rtf 51 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dovodova_osobitna.rtf 78 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dolozka_zluc.rtf 102 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
obal.docx 12 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
komunike.docx 11 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
navrh-uznesenia.docx 50 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
hlavná-kniha.docx 239 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
priloha_1.docx 205 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
priloha_2.docx 37 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
priloha-3.xlsx 36 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
priloha-4.docx 29 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
obal-k-prilohe-3.docx 11 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
obal_-prilohy.docx 12 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 28 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať