LP/2016/399 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
dôvodová-správa_mpk.rtf 64 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 20 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 24 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie LRV SR.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
TZ.rtf 241 kB Digitalizačný protokol Prevziať Prevziať
analyza-vplyvov-na-podnikatelske-prostredie.docx 26 kB Digitalizačný protokol Prevziať Prevziať
vplyvy-zivotne-prostredie.docx 18 kB Digitalizačný protokol Prevziať Prevziať
vlastný-materiál.docx 24 kB Digitalizačný protokol Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie-medzirezortného-pripomienkového-konania.docx 23 kB Digitalizačný protokol Prevziať Prevziať
obal_lrv.docx 18 kB Digitalizačný protokol Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať