LP/2022/581 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petry KRIŠTÚFKOVEJ a Jozefa HLINKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1180)

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
doložka-zlučiteľnosti.docx 28 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
doložka-vybraných-vplyvov.docx 35 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
vlastny-material.docx 25 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
stanovisko-MF-SR.pdf 26 kB Stanovisko Prevziať Prevziať
obal-NR-SR.pdf 17 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa---všeobecná-časť.docx 12 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dovodova-správa---osobitná-časť.docx 27 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Poslanecký návrh zákona - návrh uznesenia vlády.docx 23 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 15 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 24 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 22 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 22 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 26 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
obal.docx 14 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať