LP/2022/504 Návrh Základného mechanizmu na zabezpečenie dodržiavania Horizontálnych princípov v Programovom období 2021 – 2027 Účinné uplatňovanie a vykonávanie Charty základných práv Európskej únie a Vykonávanie a uplatňovanie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD) v súlade s rozhodnutím Rady 2010/48 / ES

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 41 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 57 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
4.-vlastný-materiál_Základný-mechanizmus-uplatňovania-HP-v-PO-2021-2027-final.docx 36 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
1.-Navrh-uznesenia_doplnenie-úloh-final.doc 99 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 25 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Obal-materialu-do-MPK-final.docx 22 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať