LP/2021/525 Informácia o stave implementácie prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra s vyhodnotením úloh a prijatých opatrení vyplývajúcich z materiálu Implementácia európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) k 31.03.2021 vrátane informácií o kritických problémoch pri implementácii k 31.08.2021

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie vlády SR.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
00_obal.docx 16 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
02_predkladacia-správa.docx 14 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
03_vlastný-materiál---Informácia-o-PO7-OPII.docx 99 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
príloha1_vlastného-materiálu_Zoznam-strategických-projektov-PO7-OPII.xlsx 13 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
príloha2_vlastného-materiálu_Akčný-plán-implementácie-PO7-OPII.docx 59 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Návrh záznamu z rokovania vlády Slovenskej Republiky.docx 18 kB Návrh záznamu z rokovania vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať