LP/2021/412 Stratégia dlhodobej starostlivosti v Slovenskej republike

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
0-obal.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
01-Návrh-uznesenia-vlády-MPSVR-SR.docx 44 kB Uznesenie Vlády SR Prevziať Prevziať
02-vyhlásenie-predkladateľa.docx 14 kB Vyhlásenie predkladateľa Prevziať Prevziať
03-predkladacia-správa.docx 18 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
04-vlastný-materiál.docx 189 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
04.1-Priloha-č.1-Cesta-klienta.pdf 95 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
04.2-Príloha-č.-2-Zoznam-zariadení-SPODaSK.docx 33 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
05-Doložka-vybraných-vplyvov.docx 36 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
06-Analýza-sociálnych-vplyvov.docx 34 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
07-Vyhodnotenie-pripomienok.docx 66 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať