LP/2021/126 Stratégia a akčný plán na zlepšenie postavenia Slovenska v indexe DESI do roku 2025

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
03_Vlastny-material.docx 5 MB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 21 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 33 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
06_Analyza_socialne-vplyvy.docx 65 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
05_Analýza_vplyvy-na-rozpočet-verejnej-správy.docx 78 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
00-Obal-materialu.docx 25 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 45 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 67 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať