LP/2019/541 Návrh Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
00-Vizia-Obal.docx 20 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Návrh uznesenia vlády.docx 25 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 21 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 24 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
03-Vizia-a-strategia-2019-07-15.docx 687 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 200 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
05-Vizia-vyhodnotenie-MPK.docx 365 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 218 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať