LP/2017/412 Informácia o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2017 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2017

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 23 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Dolozka-vplyvov.docx 32 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Príloha-č.-1---vydané-aproximačné-nariadenia-vlády-SR-v-I.-polroku-2017.docx 43 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha-č.-2-–-zámer-prijímania-aproximačných-nariadení-vlády-SR-v-II.-polroku-2017.docx 27 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie vlády SR.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
vlastný-materiál.doc 30 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať