LP/2022/73 Návrh Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2021 - 2027

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 206 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 276 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Obal-materialu.docx 23 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Návrh-uznesenia-vlády.docx 29 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia-správa.docx 24 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Vlastný-materiál.docx 850 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Doložka-vybraných-vplyvov.docx 35 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Doložka-vplyvov-strategického-dokumentu-na-životné-prostredie.docx 113 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vyhlasenie-predkladatela.docx 34 kB Vyhlásenie predkladateľa Prevziať Prevziať