LP/2021/600 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm a koeficientov kompenzačného príspevku baníkom

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Navrh-opatrenia---znenie.docx 18 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Dovodova-sprava---vseobecna-cast.docx 18 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dovodova-sprava---osobitna-cast.doc 38 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
analyza-socialnych-vplyvov.docx 33 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 20 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
dolozka-vybranych-vplyvov.docx 28 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
vplyv-na-rozpocet-verejnej-spravy_MPK_zapracovana-pripomienka.docx 56 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 23 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať