LP/2021/194 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z... 2021 č. MF/005799/2021-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
stanovisko_SPK_LRV_-SR.pdf 29 kB Stanovisko Prevziať Prevziať
vlastny_mat.docx 31 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
oznamenie.docx 14 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
konsolidovane_znenie_zbierka.docx 44 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať