LP/2020/556 Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2020, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 7/2014 o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vlastný_materiál.docx 34 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Dôvodová_správa_všeobecná-časť.odt 7 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová_-správa_osobitná-časť.odt 10 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Informatívne_konsolidované_znenie_opatrenia.pdf 916 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Oznámenia_-o_-vydaní_-opatrenia_návrh.docx 17 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 19 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 21 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 26 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 31 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 7 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať