LP/2018/18 Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2018

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
1_-návrh-opatrenia.docx 21 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
4_dôvodová-spáva_osobitná-časť.docx 15 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
6_-vplyvy-na-rozpočet-verejnej-správy.docx 37 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 19 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 24 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
3_dovodova-sprava-vseob.docx 20 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Obal materiálu na uverejnenie v Zbierke zákonov SR.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
oznámenie.docx 14 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať