LP/2017/613 Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 2. januára 2016 č. S06601-OL-2015 o požiadavkách na sledovanie krvi, zložiek z krvi a transfúznych liekov, na formu a spôsob oznamovania závažných nežiaducich reakcií a závažných nežiaducich udalostí a na vyhodnocovanie ich príčin a na normy a špecifikácie súvisiace so systémom kvality v transfuziologických zariadeniach

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 25 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
dolozka_-zluc.docx 28 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
tab_zhody.docx 90 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
sprava-o-ucasti-verejnosti.docx 24 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 30 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie Stálej pracovnej komisie pre správne právo pri Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
dovodova_vseob.docx 30 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dovodova_osobit.docx 31 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
vlastnymat.docx 93 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
oznámenie-Z.-z.docx 13 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 3 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať