LP/2017/37 Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2017 o rizikách a systéme riadenia a merania rizík, výpočte celkového rizika a rizika protistrany v doplnkových dôchodkových fondoch

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 26 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 32 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
vlastny_material.doc 617 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
dovodova_sprava_vseobecna_cast.doc 47 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dovodova-sprava_osobitna_-cast.doc 74 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dolozka-vplyvov.docx 31 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Dolozka-zlucitelnosti.docx 27 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Predkladacia-sprava.docx 24 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Príloha-č.-1.docx 19 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha-č.-2.docx 15 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha-č.-3.docx 17 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha-č.-4.docx 13 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha-č.-5.docx 21 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha-č.-6.docx 28 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 28 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať