LP/2016/915 Opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 449/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania v znení opatrenia č. 415/2015 Z. z.

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 23 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 28 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 18 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 19 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie Stálej pracovnej komisie pre finančné právo pri Ministerstve financií Slovenskej republiky.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
04_Dovodova-sprava.docx 22 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
opatrenie_vzory-ziadosti_2017.rtf 721 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
priloha_1_-ziadosti_2017.rtf 469 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
priloha_2_-ziadosti_2017.rtf 405 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
priloha_1.pdf 290 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
priloha_2.pdf 476 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 498 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať