LPEU/2023/582 COM(2023)512 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa ustanovuje európsky preukaz osoby so zdravotným postihnutím a európsky parkovací preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal_final.rtf 69 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia-sprava.docx 22 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
RIADNE-PREDBEŽNÉ-STANOVISKO-Finale.docx 76 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Riadne-predbežné-stanovisko_smernica-EDC_Finale.docx 64 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 27 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 23 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať