LPEU/2022/733 COM(2022)703 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 904/2010, pokiaľ ide o opatrenia administratívnej spolupráce v oblasti DPH potrebné pre digitálny vek

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbežné-stanovisko_vlast.mater._COM(2022)703.docx 68 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
obal_COM(2022)703.docx 12 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Návrh-dok._COM(2022)703.docx 107 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
Predkladacia-sprava_COM(2022)703.docx 17 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-informatizáciu_COM(2022)703.docx 33 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analyza_vplyvov_na_rozpocet_COM(2022)703.docx 61 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
F_Doložka-vybraných-vplyvov_COM(2022)703.docx 39 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 21 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 26 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
FF_vlastny_material_predbezko_904_v2_1.docx 71 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-informatizáciu.docx 33 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať