LPEU/2022/732 COM(2022)704 Návrh VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 282/2011, pokiaľ ide o požiadavky na informácie pri určitých úpravách DPH

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbežné-stanovisko_vlast.mater.-COM(2022)704.docx 54 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
obal_COM(2022)704.docx 13 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
návrh-dokumentu_COM(2022)704.docx 103 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
Predkladacia-sprava_COM(2022)704.docx 16 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 21 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 25 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Finálne-predbežné-stanovisko-(COM)704.docx 54 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať