LPEU/2022/537 *COM(2022)459 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje nástroj núdzovej pomoci pre jednotný trh a zrušuje sa nariadenie Rady (ES) č. 2679/98

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
predkladacia_sprava.docx 39 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
navrh_riadneho_predbezneho_stanoviska.docx 85 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
analyza_vplyvov.docx 69 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
kalkulacka_nakladov.xlsx 201 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 27 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 22 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
riadne_predbezne_stanovisko_po_MPK.docx 102 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať