LPEU/2022/257 COM(2022)216 Návrh SMERNICA RADY o stanovení pravidiel týkajúcich sa úľavy na zníženie zvýhodňovania dlhu voči vlastnému imaniu a obmedzenia odpočítateľnosti úrokov na účely dane z príjmov právnických osôb

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
PS_navrh-DEBRA-final-01_08_2022.docx 52 kB Stanovisko Prevziať Prevziať
Predkladacia-sprava-DEBRA-_fin.docx 14 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
obal-navrhu-_riadne-PS-k-DEBRA.docx 21 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Dolozka-vybranych-vplyvov_vyhlásenie-DEBRA.docx 16 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analýza-vplyvov-Predbežné-stanovisko-DEBRA-01_08_2022-(002).docx 35 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
1_SK_ACT_part1_v2-(3).pdf 614 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
1_EN_ACT_part1_v6.pdf 420 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
1_SK_resume_impact_assessment_part1_v2.docx 79 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 20 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 23 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať