LPEU/2021/818 COM(2021)812 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/1153 a nariadenie (EÚ) č. 913/2010 a zrušuje nariadenie (EÚ) č...

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 26 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 31 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
RPS_zapracovanie-MPK_MF-SR.docx 107 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať
Doložka-vybraných-vplyvov_TEN-T.docx 36 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza-sociálnych-vplyvov_TEN-T.docx 51 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-podnikateľské-prostredie_TEN-T.docx 32 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-rozpočet-verejnej-správy_TEN-T.docx 37 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-životné-prostredie_TEN-T.docx 34 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať