LPEU/2021/200 COM(2021)181 Návrh SMERNICA RADY, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o oslobodenia od dane pri dovoze a pri určitých dodaniach tovaru a poskytovaní služieb, ktoré sa týkajú opatrení Únie vo verejnom záujme

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Riadne_Predbezne-Stanovisko.rtf 222 kB Stanovisko Prevziať Prevziať
Obal.docx 12 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia-sprava.docx 16 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Rev_Dolozka-vplyvov.docx 30 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
1_SK_ACT_part1_v2.docx 87 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Riadne_predbezne-stanovisko_final.rtf 224 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať
Dolozka-vplyvov_final.docx 31 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
089---Žiadosť-o-udelenie-výnimky_MF-SR_Návrh-RPS-k-návrhu-smernice-Rady,....docx 20 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 20 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 24 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať