LPEU/2020/592 COM(2020)610 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o riadení azylu a migrácie a o zmene smernice Rady 2003/109/ES a navrhovaného nariadenia (EÚ) XXX/XXX [Fond pre azyl a migráciu]

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Návrh-Nariadenie-EP-a-R-o-riadení-azylu-a-migrácie.pdf 1 MB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha-k-Návrhu-Nariadenia-EP-a-R.pdf 287 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Návrh-riadneho-predbežného-stanoviska_FINAL.doc 390 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 23 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 26 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať