LPEU/2020/49 COM(2020)66 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Európska dátová stratégia

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 22 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 25 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Obal-materialu_LPEU-2020-49.docx 20 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia-sprava_LPEU-2020-49.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
LPEU-2020-49_Európska-dátová-stratégia_final.rtf 145 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie-MPK_LPEU-2020-49.docx 24 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať