LP/2021/740 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 22 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
príloha-3b-371_2015.xlsx 203 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 18 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 46 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 63 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
05_doložka-vybraných-vplyvov_podnikateľsnké-prostredie-po-MPK.docx 70 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
04_Dôvodová-správa.docx 30 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
vlastnymat_371.docx 52 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať