LP/2021/509 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 292/2020 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
verzia-v.-r._NOVELA-PŠŠZ-2021-2023_na-zverejnenie.docx 65 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
stanovisko-SPK-pre-TPP-c.-157_2021-skryty-p.v..pdf 72 kB Stanovisko Prevziať Prevziať