LP/2020/473 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm rodičovského príspevku

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa----osobitná.docx 13 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa---všeobecná-časť.docx 16 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-rozpočet-verejnej-správy,-zamestnanosť-vo-verejnej-správe-a-financovanie-návrhu.docx 42 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza-sociálnych-vplyvov.docx 28 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 21 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 25 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie Stálej pracovnej komisie pre finančné právo pri Ministerstve financií Slovenskej republiky.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Obal-do-pracovnej-komisie-LRV.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
opatrenie-do-zbierky.docx 15 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať