LP/2019/905 Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o charakteristikách a štruktúre zisťovaných údajov o témach podľa zoznamu, podrobnosti o spôsobe zisťovania údajov a vzory sčítacích formulárov na sčítanie obyvateľov a sčítacích formulárov na sčítanie domov a bytov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
OPATRENIE-K-§-2-ODS3-SODB-2021_dôvodová-správa-všeobecná_fin.docx 28 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
OPATRENIE-K-§-2-ODS3-SODB-2021_dôvodová-správa_osobitná_fin.docx 36 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
OPATRENIE-K-§-2-ODS3-SODB-2021_text-opatrenia_fin.docx 81 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Obal-materialu-do-MPK.docx 21 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
OPATRENIE-K-§-2-ODS3-SODB-2021_doložka-zlučiteľnosti_fin.docx 28 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 35 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 48 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 3 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať