LP/2019/842 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických parametroch osobitného letiska, ochranných pásmach osobitného letiska a o používaní osobitných letísk

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
vyhláška-MDV-SR_osobitné-letiská_verzia-s-v.-r..docx 368 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Stanovisko-SPK-LRV-SR-TPP-č.-90-2020_vyhláška-MDV-SR---osobitné-letiská.pdf 403 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať