LP/2018/894 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. februára 2019 o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 47 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 58 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
do-SPK-dolozka-zlucitelnosti.docx 15 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
do-SPK-dovodova-sprava.docx 23 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie Stálej pracovnej komisie pre správne právo pri Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
do-SPK-Sprava-o-ucasti-verejnosti.docx 18 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
stanovisko-SPK_hodnotenie-vzdelavania.pdf 16 kB Stanovisko Prevziať Prevziať
do-Z_z-vlastny_material-final.docx 24 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať