LP/2018/806 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1160)

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Poslanecký návrh zákona - návrh uznesenia vlády.docx 23 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 22 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
tlac_1160-dolozka_zluc.docx 29 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
tlac_1160-dovodova_vseobecna-(1).docx 18 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
tlac_1160-dovodova_osobitna.docx 19 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
tlac_1160-dolozka_vplyv.docx 25 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
tlac_1160-paragrafove_znenie.docx 30 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
tlac_1160-stanovisko_fin.pdf 25 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
tlac_1160-obal.pdf 19 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
tlac_1160-vyhlaska-(1).docx 20 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 15 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 21 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 26 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie vlády SR.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 26 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať