LP/2018/730 Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Vlastny-material.docx 26 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa---osobitná-časť.docx 15 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa---všeobecná-časť.docx 29 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Príloha-k-vlastnému-materiálu-metodika-kmen-list.rtf 149 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha-k-vlastnému-materiálu--kmen-list-.xls 73 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
vlastný-materiál-plne-znenie-.docx 36 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
oznamenie-.docx 13 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 24 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 29 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 29 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať