LP/2018/525 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
1_návrh-uznesenia-vlády.docx 35 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
4_dôvodová-správa_všeobecná-časť.rtf 50 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
5_dôvodová-správa_osobitná-časť.rtf 68 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
6_doložka-vplyvov.docx 33 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
7_doložka-zlučiteľnosti.docx 33 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
8_vyhodnotenie-MPK.docx 39 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
9_správa-o-účasti-verejnosti.rtf 122 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
12_vyhlásenie.docx 22 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
0_obal-materiálu.docx 28 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
2_predkladacia-správa.docx 28 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
3_vlastný-materiál.docx 32 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
10_tabuľka-zhody-1.rtf 129 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
11_tabuľka-zhody-2.docx 487 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať