LP/2018/510 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení.

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 71 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 52 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie Stálej pracovnej komisie pre finančné právo pri Ministerstve financií Slovenskej republiky.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 24 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
doložka-zlučiteľnosti.rtf 110 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
odôvodnenie-všeobecná-časť.docx 20 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
odôvodnenie-osobitná-časť.docx 32 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
sociálne-vplyvy.docx 35 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analýza-vplyvov-na-podnikateľské-prostredie.docx 36 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
vlastný-materiál.docx 96 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať