LP/2018/357 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 15 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa---všeobecná-časť.doc 30 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
vlastny-material.doc 26 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
03-socialne-vplyvy.docx 33 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa---osobitná-časť.doc 23 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dolozka_zlucitelnosti.doc 30 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 21 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 25 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
01-vplyvy-na-rozpocet-verejnej-spravy.docx 66 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie Stálej pracovnej komisie pre finančné právo pri Ministerstve financií Slovenskej republiky.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
obal-na-Komisiu.doc 40 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať