LP/2018/11 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
vlastnymat_1.rtf 235 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať