LP/2017/460 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z .... 2017 o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2018

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 28 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 22 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie Stálej pracovnej komisie pre finančné právo pri Ministerstve financií Slovenskej republiky.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
všeobecná--dôvodova-sprava.doc 42 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
osobitná-časť-z.doc 46 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Doložka-vybraných-vplyvov.docx 31 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 20 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Socialne-vplyvy.docx 41 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vplyvy-na-rozpocet-verejnej-spravy.docx 50 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať