LP/2016/903 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Dolozka-vplyvov.doc 119 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vplyvy-na-podnikatelske-prostredie.doc 66 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Socialne-vplyvy.doc 98 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 20 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Odôvodnenie_osobitné.rtf 114 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 26 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Odôvodnenie_vseobecné.rtf 124 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Odôvodnenie_osobitné.rtf 114 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Obal materiálu na uverejnenie v Zbierke zákonov SR.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
stanovisko_SPK-LRV_financne-pravo.pdf 157 kB null Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 3 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať