LPEU/2022/258 *COM(2022)204 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica 2011/83/EÚ, pokiaľ ide o zmluvy o finančných službách uzavreté na diaľku, a ktorou sa zrušuje smernica 2002/65/ES

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
00_Obal.docx 13 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
04_Predkladacia-správa.docx 17 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
03_riadne-predbežné-stanovisko-k-DMSFD.docx 70 kB Stanovisko Prevziať Prevziať
02a_proposal-DMSFD_SK_máj-2022.pdf 492 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
02b_príloha-k-návrhu-smernice_SK.pdf 423 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
oznam---MPK.pdf 67 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať