LPEU/2022/203 COM(2022)156 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania život...

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vlastný-materiál_RPS.docx 89 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať
dolozka-vplyvov.docx 39 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
04_Analýza-vplyvov-na-podnikateľské-prostredie.docx 33 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Analyza-soc-vplyvy.docx 35 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Analyza-vplyvov-na-zivotne-prostredie.docx 19 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať