LPEU/2021/847 COM(2021)565 Návrh SMERNICA RADY, ktorou sa stanovujú pravidlá na zabránenie zneužívaniu schránkových subjektov na daňové účely a mení smernica 2011/16/EÚ

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal-navrhu-_riadne-PS-unshell.docx 21 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia-sprava-KR-unshell.docx 13 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
PS_navrh-Unshell-MPK.docx 57 kB Stanovisko Prevziať Prevziať
Dolozka-vybranych-vplyvov_vyhlásenie.docx 16 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-Predbežné-stanovisko-k-smernici-ktorou-sa-stanovujú-pravidlá-na-zabránenie-zneužívaniu-schránkových-subjektov-na-daň.-účely-mpk.docx 34 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
1_SK_ACT_part1_v2.pdf 868 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
1_EN_ACT_part1_v7.pdf 699 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
1_SK_resume_impact_assessment_part1_v2-(1).pdf 255 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať