LPEU/2020/772 COM(2020)798 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o batériách a použitých batériách, o zrušení smernice 2006/66/ES a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/1020

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
01_Predkladacia-sprava-_do-MPK.docx 18 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
03_Vlastný-materiál.docx 230 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
03_Vlastný-materiál_prílohy.docx 103 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
04_Analýza-vplyvov-na-podnikateľské-prostredie_do-MPK.docx 39 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
05_Analýza-vplyvov-na-ŽP_do-MPK.docx 19 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
02_Riadne-predbežné-stanovisko-Nariadenie-o-batériách-final_do-MPK.docx 58 kB Stanovisko Prevziať Prevziať