LP/2020/487 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 18 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
05-životné-prostredie.docx 24 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
04-dovodova-sprava_osobitna-cast.docx 22 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 172 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 228 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
05-Dolozka-vybraných-vplyvov.docx 28 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
05-podnikatelske-prostredie.docx 29 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
04-Dovodova-sprava_vseobecna-cast.rtf 106 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
04-dovodova-sprava_osobitna-cast.docx 24 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
vyhláška-373.2015--Zbierka-zákonov.docx 26 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať