LP/2020/127 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 22 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 18 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
4_Dôvodová-správa.docx 30 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 41 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 47 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
3_Vlastny_material-po-mpk.docx 17 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
1_Obal_Komisia.docx 14 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
2_Predkladacia-správa.docx 14 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať