LP/2019/603 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 250/2017 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020 v znení vyhlášky č. 266/2018 Z. z.

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 23 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 28 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 24 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
NOVELA_VYHL_PŠŠZ2018až-2020_dôvodová-osobitná.docx 23 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
NOVELA_VYHL_PŠŠZ2018až2020_dôvodová-všeobecná.docx 24 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
-Untitled-.pdf 39 kB Stanovisko Prevziať Prevziať
NOVELA_VYHL_PSSZ2018až2020_text.docx 66 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
vyhl250_2017_konsolidované-znenie.docx 22 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
vyhl250_2017_konsolidované-znenie_PRIL1.docx 105 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
vyhl250_2017_konsolidované-znenie_PRIL2.docx 93 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
vyhl250_2017_konsolidované-znenie_PRIL3.docx 130 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
vyhl250_2017_konsolidované-znenie_PRIL4.docx 29 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
vyhl250_2017_konsolidované-znenie_PRIL5.docx 25 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
vyhl250_2017_konsolidované-znenie_PRIL6.docx 18 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať