LP/2017/617 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách v znení vyhlášky č. 159/2006 Z. z.

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
vyhlaska.docx 29 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
publikacny-prikaz.docx 70 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať